Home

We zijn blij dat u langskomt op onze website.
 

Laten we ons even voorstellen:

 

Mijn Oogappel is een kleine basisschool voor buitengewoon onderwijs met familiaal karakter. We geven onderwijs op maat van onze leerlingen door taal en rekenen op niveau en tempo van de kinderen aan te bieden in kleine klasgroepen. Er staat een heus team van supertoffe juffen, meesters, orthopedagoge, logopediste en kinesitherapeute klaar. We zoeken naar manieren om taal en rekenen zo realistisch en functioneel mogelijk te maken: winkelen én zelf betalen, koken, tuinieren, fietsen,…

 

Zo staan we regelmatig in de kijker en staan onze vriendjes van ‘De Ark’ versteld van wat we allemaal kunnen. We doen vaak dingen samen met het gewoon onderwijs! We lezen, sporten en feesten samen en doen gezamenlijke uitstappen.

 

Kinderen op onze school zijn stuk voor stuk kostbare parels in Gods hand, die een hele weg hebben afgelegd vooraleer ze uiteindelijk in het buitengewoon onderwijs terecht gekomen zijn. De boodschap die we vooral willen doorgeven aan onze kinderen is dat ze ‘de oogappels’ van onze God en Vader zijn.

  

Schermafbeelding 2018-01-30 om 14.27.24.png

 

Voor kinderen voor wie het leren in het gewoon onderwijs te snel gaat en/of voor wie tempo, concentratie, lees-, reken- en/of schrijfvaardigheden moeilijk lopen.

Vlaamse overheid_Inspectie.png

 

Onze kwaliteit!

Verslag doorlichting Mijn Oogappel 2018-2019

 

De Vlaamse overheid nam in mei 2019 de kwaliteit van onze school onder de loep. Neem zeker even de tijd om hier het uitstekende verslag van onze school te bekijken!

button.png

CD1 ontwerp - multicolor.JPG