Buitengewone werking

 

Mijn Oogappel is een kleine basisschool voor buitengewoon onderwijs met familiaal karakter. We geven onderwijs op maat van onze leerlingen door taal en rekenen op niveau en tempo van de kinderen aan te bieden in kleine klasgroepen. Er staat een heus team van supertoffe juffen, meesters, orthopedagoge, logopediste en kinesitherapeute klaar. We zoeken naar manieren om taal en rekenen zo realistisch en functioneel mogelijk te maken: winkelen én zelf betalen, koken, tuinieren, fietsen,…

 

Zo staan we regelmatig in de kijker en staan onze vriendjes van ‘De Ark’ versteld van wat we allemaal kunnen. We doen vaak dingen samen met het gewoon onderwijs! We lezen, sporten en feesten samen en doen gezamenlijke uitstappen.

 

Onze kernwaarden 

 

Als kinderen onze school verlaten, willen we dat ze volmondig en overtuigd kunnen zeggen:

 

Ik weet wie ik ben en dat is goed! 

Ik mag er zijn zoals ik ben. Een heleboel kan ik goed. Ik leer hoe ik kan aanpassen wat minder gaat. (positief zelfbeeld)

 

Ik zorg voor mezelf.

Ik kan mezelf verzorgen. Heel veel dingen kan ik zonder hulp. Voor de dingen die ik minder goed kan, leer ik om hulpmiddelen efficiënt te gebruiken. (zelfredzaam)

 

Ik probeer, dus ik leer!

Al doende leer ik. Ik blijf proberen en geef niet op. Zo leer ik het meest. (doorzetten)

 

Ik behandel de ander zoals mezelf.

Ik wil en kan met anderen samenleven, samenwerken en communiceren. Hoe ik wil dat een ander met mij doet, zo doe ik bij de ander. Ik draag zorg voor mijn spullen en die van een ander. (respect)

 

Ik krijg en geef nieuwe kansen.

Soms loopt het fout, maar ik mag opnieuw beginnen. Ik vergeef ook de ander. (vergevingsgezind)